Fastighetsskötsel

Exempel på de fastighetstjänster vi erbjuder:

  • Trappstädning
  • Fastighetsstädning
  • Vaktmästeri
  • Skräpplockning
  • Garagestädning